Tuesday, June 14, 2016

Surah Al-Baqarah (51)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 51:

Ringkasan tafsir;
Allah  telah memperingatkan kepada bani Israel, bahawa janji musa untuk tinggal sekejap kaumnya selama 40 malam sahaja dan nabi Harun akan menggantikan tempatnya. Tapi kemudian itu, salah seorang dari kaum Yahudi telah jadikan patung lembu daripada emas untuk disembah oleh kaumnya. Dan Allah maafkan mereka seperti dalam ayat 1.2.52.


[Previous] [Next] 
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.51~60);

[GS]
https://t.co/J8CQgG3SKk
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan

.

Sunday, June 12, 2016

Surah Al-Baqarah (40)Juz:1,Surah:2.

Surah 2, Ayat 40:
Ringkasan tafsir;

Ayat ini membentangkan sejarah kaum bani Israel Yahudi bermulanya dari Yaakub dan anak cucunya yang degil dan berdolak dalek seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di Madinah pada waktu itu. 

Allah menggesa kepada keturunan Yaakub dari bani Israel kemudian digelar sebagai kaum Yahudi di Madinah supaya menepati janjinya yang telah mempercayai Muhammad itu adalah utusan Allah[Previous] [Next] 
.
Sumber; 
Pautan: 


.