Tuesday, June 14, 2016

Surah Al-Baqarah (51)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 51:

Ringkasan tafsir;
Allah  telah memperingatkan kepada bani Israel, bahawa janji musa untuk tinggal sekejap kaumnya selama 40 malam sahaja dan nabi Harun akan menggantikan tempatnya. Tapi kemudian itu, salah seorang dari kaum Yahudi telah jadikan patung lembu daripada emas untuk disembah oleh kaumnya. Dan Allah maafkan mereka seperti dalam ayat 1.2.52.


[Previous] [Next] 
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.51~60);

[GS]
https://t.co/J8CQgG3SKk
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan

.

No comments:

Post a Comment